header_organic_1 header_organic_2 slide1 kosmetyki

Unikatowa, magiczna sala masażu w tężni solankowej!

Kosmetologia estetyczna

Profesjonalne kosmetyki do pielęgnacji domowej

bon awers

 

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH
dostępnych w L’ESTETICA Organic Beauty Room

 1. Bony Upominkowe (w dalszej części „Bony”) upoważniają osobę na nich widniejącą do skorzystania z usług oferowanych przez L’ESTETICA Organic Beauty Room (w dalszej części "L’ESTETICA") w Chorzowie przy ul. Jagiellońskiej 7 - zgodnie z obowiązującą ofertą i cennikiem w dniu realizacji usługi.

 2. Bony są imienne i mogą zostać wykorzystane wyłącznie przez osobę wskazaną na Bonie. Pracownik L’ESTETICA ma prawo do weryfikacji tożsamości osoby chcącej zrealizować Bon. Przeniesienie praw do Bonu na inną osobę jest możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu z L’ESTETICA.

 3. Bon może zostać wystawiony na określoną kwotę, na konkretną usługę lub produkty.

 4. Bony kwotowe mogą być wykorzystane na wszystkie usługi lub zakup produktów dostępnych w dniu realizacji Bonu. L’ESTETICA nie gwarantuje, że wszystkie usługi lub produkty dostępne w dniu zakupu Bonu będą dostępne w dniu jego realizacji.

 5. Bon jest ważny przez okres 10 - 12 miesięcy od daty jego zakupu wskazanej na Bonie (zaleznie od rodzaju, kupony nabyte poprzez moment.pl są ważne 12 miesięcy). Po upływie tego terminu Bon wygasa w całości lub w jego niewykorzystanej części.

 6. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę w części lub całości.

 7. Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt wg uznania właściciela Bonu.

 8. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w L’ESTETICA.

 9. W celu ustalenia dogodnego terminu realizacji Bonu należy telefonicznie umówić termin wizyty pod numerem 516 471 171. Podczas rezerwacji należy poinformować pracownika L’ESTETICA, że formą płatności będzie Bon. Kontakt telefoniczny jest jedyną formą umawiania oraz ewentualnego odwoływania usług realizowanych w ramach Bonów.

 10. W przypadku braku odwołania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na co najmniej 24 godziny przed ustaloną wizytą, Bon uznany zostaje za zrealizowany w całości lub w części odpowiadającej usłudze, na którą została wykonana rezerwacja.

 11. Bon powinien zostać okazany w recepcji przed skorzystaniem z usługi.

 12. Korzystający z Bonu może dopłacić, jeżeli wartość usługi/usług/kosmetyków z których chce skorzystać przewyższa wartość Bonu. 

 13. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu, uprawnienie do skorzystania z Bonu wygasa. Istnieje możliwość odtworzenia zgubionego lub zniszczonego Bonu pod warunkiem przedstawienia dowodu jego zakupu – decyzja w tym zakresie jest podejmowana przez kierownictwo L’ESTETICA.

 14. W przypadku wystąpienia podejrzenia, że Bon jest nieautentyczny, nosi ślady dopisków lub korekty jego treści, obsługa L’ESTETICA ma prawo zażądać przedstawienia dowodu jego zakupu jak również udokumentowania tożsamości osoby posługującej się nim.

 15. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje będą podejmowane przez kierownictwo L’ESTETICA.

 16. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część oferowanych przez L’ESTETICA Bonów. Kupujący Bon oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości. Kupujący powinien zapoznać z Regulaminem osobę obdarowaną Bonem. Regulamin jest dostępny w salonie L’ESTETICA oraz na stronie internetowej www.lestetica.pl. Na życzenie regulamin może zostać przesłany Kupującemu lub osobie obdarowanej pocztą e-mail.

 

 

 

 

 

laser zabieg

Powiedz KONIEC NIECHCIANEMU OWŁOSIENIU
- wybierz naszą skuteczną epilację laserem diodowym!

Najnowszy laser światłowodowy GSD® Coolite Pro™ już w naszym salonie!

Sprzęt klasy premium, spełniający najwyższe normy urządzenia medycznego!

Sprawdź nasze atracyjne ceny i czekające na Ciebie PROMOCJE!